Ta Là Lão Đại Thời Tận Thế

Muốn là người xem trứơc?
Đã có người theo dõi.

Trở thành thuộc hạ của ta đi! Ta là lão đại của tập đoàn zombie thời tận thế!

Được đánh giá: 0.0/10 trong tổng số bình chọn.

Kiểu đọc: xem từ phải qua trái

Tình trạng:  Còn tiếp

Chú ý: Ko tiết lộ nội dung truyện. Ko dẫn link sang web khác.

Bình luận
^